Aktiviteiten Agenda

Besloten Dorpsraad vergadering

Als u vragen o.i.d. heeft stel ze dan voor de genoemde datums waarop het bestuur bijeen is !


collapse

dinsdag

27 februari 2018

20.00 uur

Toneelavond vereniging 'Tot Nut & Genoegen'

Op zaterdag 10 maart is er weer de jaarlijkse toneelavond van de vereniging 'Tot Nut & Genoegen' in het Trefpunt De Dorsvloer van Dreischor. Na de vertoning van het Blijspel is er bal na. Over de nadere invulling van het programma wordt u nog geinformeerd.

Trefpunt 'de Dorsvloer'
Mr. Pieter Moggestraat 5 Dreischor
collapse

zaterdag

10 maart 2018

aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Vertoning oude film over Dreischor.

Zaterdag 24 maart  14.00 uur. Beelden uit 1968.

nfo: muziekver. Crescendo vz Riet v.d.Weijde-Smits 0111401735

Trefpunt De Dorsvloer
Dreischor
collapse

zaterdag

24 maart 2018

14.00 uur

Openbare Dorpsraad vergadering

 Op 27 maart verkiezing bestuur. Tegenkandidaten kunnen tot 12 maart worden aangemeld bij de secretaris: dorpsrdreischor@zeelandnet.nl

Agenda ontvangt u tijdig. Op 27 maart ook een discussie met Connexxion.


collapse

dinsdag

27 maart 2018

20.00 uur

Ophalen oud papier door Crescendo.


collapse

zaterdag

7 april 2018

vanaf 10.00 uur.

AED Cursus

De AED cursus, die de Dorpsraad jaarlijks gratis organiseert, zal op 9 april 2018, 19.30 uur , weer worden belegd in de Dorsvloer. Staat onder leiding van André de Rijke.
Door de verhuizing van André kan hiervoor ALLEEN worden opgegeven bij de Dorpsraad.

Per e-mail:  dorpsrdreischor@zeelandnet.nl  of telefonisch: 0111401509.
De uiterste opgave datum om deel te nemen is 31 maart 2018. Let op: deelname is niet vrijblijvend ! Opgeven is dus ook komen !

Trefpunt De Dorsvloer
Dreischor
collapse

maandag

9 april 2018

19.30 uur

Donateursdag Goemanszorg

Tijdens de donateursdag dit jaar zal de watersnood het thema worden, het is dit jaar 65 jaar geleden dat de watersnood hier heeft plaatsgevonden. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 14.00u. inloop, koffie en streeklekkernij
   14.30u. opening door de voorzitter van de St.Vrienden
   14.40u. presentatie landschap op Sch.-D. voor de watersnood
   15.00u. muzikaal intermezzo   
  15.05u. presentatie landschap op Sch.-D. na de watersnood
  15.25u. muzikaal intermezzo
  15.30u. presentatie landbouw op Sch.-D. voor- en na de ramp
Daarna nazit, met een hapje en een drankje en bezoek aan de wisselexpositie in het museum die dit jaar ook over de watersnood zal gaan. Ongeveer 17.30u. einde van de donateursdag.

Wij hopen dat u Goemanszorg een warm hart zult toedragen en hopen u op de donateursdag te ontmoeten.      


Voorzitter St. Vrienden van Goemanszorg, Ken Buth


collapse

zaterdag

12 mei 2018

14.00 -17.30 uur

Besloten Dorpsraad vergadering

Als u vragen o.i.d. heeft stel ze dan voor de genoemde datums waarop het bestuur bijeen is !


collapse

dinsdag

22 mei 2018

20.00 uur

Rondje Dreischor

Op zondag 10 juni 2018 wordt weer het (bijna traditionele) rondje Dreischor gehouden. Zet u de datum alvast in uw agenda. Het programma en verdere informatie volgt later.

Via de link naar de facebook-pagina kunt u zich aanmelden om het programma per mail te ontvangen. Voor de link klik hier


Dreischor
collapse

zondag

10 juni 2018

12.00 uur tot 17.00 uur

Ophalen oud papier door Crescendo.


collapse

zaterdag

16 juni 2018

vanaf 10.00 uur

Besloten Dorpsraad vergadering

Als u vragen o.i.d. heeft stel ze dan voor de genoemde datums waarop het bestuur bijeen is !


collapse

dinsdag

3 juli 2018

20.00 uur

Ophalen oud papier door Crescendo.


collapse

zaterdag

11 augustus 2018

vanaf 10.00 uur

Besloten Dorpsraad vergadering

Als u vragen o.i.d. heeft stel ze dan voor de genoemde datums waarop het bestuur bijeen is !


collapse

dinsdag

18 september 2018

20.00 uur

Ophalen oud papier door Crescendo.


collapse

zaterdag

6 oktober 2018

vanaf 10.00 uur

Besloten Dorpsraad vergadering

Als u vragen o.i.d. heeft stel ze dan voor de genoemde datums waarop het bestuur bijeen is !


collapse

dinsdag

13 november 2018

20.00 uur

Openbare Dorpsraad vergadering

Agenda ontvangt u tijdig.


collapse

dinsdag

13 november 2018

20.00 uur

Ophalen oud papier door Crescendo.


collapse

zaterdag

8 december 2018

vanaf 10.00 uur

Ophalen oud papier door Crescendo.


collapse

zaterdag

8 december 2018

vanaf 10.00 uur

Besloten Dorpsraad vergadering

Als u vragen o.i.d. heeft stel ze dan voor de genoemde datums waarop het bestuur bijeen is !


collapse

dinsdag

11 december 2018

20.00 uur

Openbare Dorpsraad vergadering (ovb)

Als u vragen o.i.d. heeft stel ze dan voor de genoemde datums waarop het bestuur bijeen is !


collapse

donderdag

20 december 2018

20.00 uur